Flow Unit Conversions

Liters per secondLiters per minuteLiters per hourCubic feet per secondCubic feet per minuteGallons (US) per secondGallons (US) per minuteMillion gallons (US) per day
(l/s)(l/m)(l/hr)(CFS)(CFM)(GPS)(GPM)(MGD)
L/s160.00003600.000.03531572.118940.26417915.850770.0228251
L/m0.01666667160.00005.88594e-40.03531570.004402990.2641793.80418e-4
L/hr2.77778e-40.0166666719.80990e-65.88594e-47.33832e-50.004402996.34031e-6
CFS28.31611698.963101937.8160.00007.48052448.8310.646317
CFM0.47193428.31611698.9630.0166666710.12467537.480520.01077195
GPS3.78531227.11813627.100.13368068.02083160.00000.0864000
GPM0.06308843.78531227.1180.002228010.13368060.0166666710.001440000
MGD43.81142628.68157721.11.54722992.833711.57407694.4441

Schedule 40 pipe

Diameter (inches)Cubic feet per minuteGallons per minute
1/80.00040.003
1/40.00070.005
3/80.00130.010
1/20.00210.016
3/40.00370.028
10.00620.046
1-1/40.01040.078
1-1/20.01410.106
20.02330.174

Schedule 80 pipe

Diameter (inches)Cubic feet per minuteGallons per minute
1/80.00030.002
1/40.00050.004
3/80.00100.007
1/20.00160.012
3/40.00300.025
10.00500.037
1-1/40.00880.067
1-1/20.01230.092
20.02060.154

Type K Copper Tube

Diameter (inches)Cubic feet per minuteGallons per minute
1/80.00020.0014
1/40.00050.0039
3/80.00090.0066
1/20.00150.0113
3/40.00300.0267
10.00540.0404
1-1/40.00850.0632
1-1/20.01960.1465
20.02090.1565

Type L Copper Tube

Diameter (inches)Cubic feet per minuteGallons per minute
1/80.00020.002
1/40.00050.004
3/80.00100.008
1/20.00160.012
3/40.00340.025
10.00570.043
1-1/40.00870.065
1-1/20.01240.093
20.02090.161
  
Mid-States


Mid-States     HQ: 1716 Guinotte Avenue, Kansas City, Missouri 64120, US :: 800.825.1410